David Closes

David Closes i Núñez _ Arquitecte nascut a Manresa el 1967. Va estudiar arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Ha treballat principalment en projectes d’escala urbana, en projectes d’espai públic i en propostes territorials i de paisatge per a diferents administracions públiques. Del 2004 al 2011 va ser cap del Servei de Projectes Urbans de l’Ajuntament de Manresa.

[Catalan architect who was born in 1967. He is graduated in architecture from the Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). He has worked mainly on urban scale projects, on public space projects and on territorial and landscape proposals for several public institutions. From 2004 to 2011, he has been Director of the Urban Projects Department of Manresa City Council].

Projectes destacats

Estudi d’ordenació del front sud de Santpedor (nou traçat de la carretera BV-4511 i directrius urbanístiques per al sector sud de la població).  Ajuntament de Santpedor. 1995

Projecte per a la transformació urbana de la carretera de Santpedor. Ajuntament de Manresa. 1997. Projecte executiu fase 1 (accés al camí de les Aigües), 1996. Execució fase 1, 1999. Obra seleccionada a la 2a Biennal europea de Paisatge, 2001. Obra seleccionada a la 2a Biennal d’arquitectura de les comarques centrals, 2001.

Redacció del Pla Director per a l’estructuració de l’espai públic de la ciutat de Manresa. Ajuntament de Manresa. 1997-1998.

Projecte de l’escola Montbou a Santa Margarida de Montbui (l’Anoia). Generalitat de Catalunya. Redacció, 2000-2001. Execució, 2003-2004.

Redacció -formant equip amb Àngels Mas- del Pla especial de reforma interior de les zones a l’entorn del Passeig d’Enric Sanchís. Ajuntament de Barcelona. 2001

Ordenació urbana de les vores de l’àrea olímpica de la Vall d’Hebron al sector de la Bòbila de la Teixonera. Ajuntament de Barcelona. 2001

Ordenació de les vores del parc dels Tres Turons en l’àmbit de la vora nord del turó de la Rovira. Ajuntament de Barcelona. 2002

Projecte de consolidació i cobertes de l’església del convent de Sant Francesc. Ajuntament de Santpedor. Redacció, 2005. Execució, 2006-2008.

Projecte d’urbanització de la plaça Valldaura i carrer Camp d’Urgell de Manresa. Ajuntament de Manresa. Redacció, 2005. Execució, 2006-2007. Projecte seleccionat a la 5a Biennal d’arquitectura de les comarques centrals, 2008. Obra seleccionada a la 5a Biennal europea de Paisatge, 2008.

Proposta de tren-tramvia urbà soterrat a la ciutat de Manresa i d’intercanviador modal a l’àrea de la Reforma-Santa Caterina. Ajuntament de Manresa. Redacció, 2009.

Projecte d’urbanització del parc Pintor Vila Closes. Ajuntament de Manresa. Redacció, 2007. Execució 2008-2009. Obra seleccionada a  la 6a Biennal europea de Paisatge, 2010.

Redacció –conjuntament amb Àngels Mas- del Pla especial Teixonera 2. Ajuntament de Barcelona. 2007

Projecte d’auditori i arxiu històric a l’església del convent de Sant Francesc. Ajuntament de Santpedor. Redacció 2008-2010. Execució 2010-2011.

• Projecte d’ordenació general i de nous accessos del Museu del Barroc de Catalunya a l’antic col•legi dels jesuïtes de Manresa. Ajuntament de Manresa. Redacció i execució, 2016-2022.

[Featured projects]

Urban planning of Santpedor south edge. Santpedor City Council. 1995

Urban renewal of Santpedor road in Manresa. Manresa City Council. 1996. First phase executed in 1999 (Access to Camí de les Aigües). Work shortlisted at 2nd European Landscape Biennal Award, 2001. Work shortlisted at 2nd Architecture Biennal of Central Catalonia, 2001.

Structuring public space city plan of Manresa. Manresa City Council. 1997-1998

Montbou School at Santa Margarida de Montbui. Catalan Government. 2000-2004

Urban renewal planning of Passeig Enric Sanchís area. Barcelona City Council. 2001

Urban renewal plannig for the edges of Vall d’Hebron olimpic area (Bòbila de la Teixonera). Barcelona City Council. 2001

Urban renewal plannig for the north edge of Tres Turons park (Rovira hill). Barcelona City Council. 2002

Structural consolidation and roofs for the church of Sant Francesc convent. Santpedor City Council. 2005-2008

Renewal of Valldaura Square and  Camp d’Urgell Street in Manresa. Manresa City Council. 2005-2007. Work shortlisted at 5th Architecture Biennal of Central Catalonia, 2008. Work shortlisted at 5th European Landscape Biennal Award, 2008.

Interchange railway station proposal at the south extension of Manresa (Reforma-Santa Caterina area). Manresa City Council. 2009

Painter Vila Closes park. Manresa City Council. 2007-2009. Work shortlisted at 6th European Landscape Biennal Award, 2010.

Urban renewal planning of Teixonera 2 area. Barcelona City Council. 2007

Auditorium in the church of the Sant Francesc convent. Santpedor City Council. 2008-2011

• General layout and new accesses project of Barroque Museum of Catalonia in the old jesuit college of Manresa. Manresa City Council. Project and execution: 2016-2022

Premis

Segon premi al Concurs d’Idees per a l’espai de l’Antiga Estació de Navàs: transformació dels antics terrenys ferroviaris en parc urbà i equipaments. 1996

Premi Fundació Caixa de Manresa pel projecte de treball Arquitectura territorial, medi natural i desenvolupament urbà al Pla de Bages. Bases tècniques per a uns acords territorials necessaris. Equip: C. Botifoll, D. Closes, J. Ludevid, M. Ludevid, S. Rueda i F. Vila. 1996

Primer premi de la 3a edició del Concurs per a joves arquitectes -organitzat pel Col.legi d’Arquitectes i la Generalitat de Catalunya- per l’avantprojecte d’escola infantil i primària Montbou a Santa Margarida de Montbui. 1999

Primer premi en el concurs d’idees per a l’ordenació de l’àmbit de Pla especial de la Rasa dels Molins de Berga. 2001

Primer premi en el concurs de propostes per a l’ordenació de l’àmbit de Pla especial de reforma interior de les zones a l’entorn del passeig d’Enric Sanchís de Barcelona. 2000

Accèssit en el concurs d’idees per a l’ordenació de l’àmbit de La Fàbrica de Premià de Dalt. 2002

Primer premi de la 4a Biennal d’arquitectura de les Comarques Centrals per l’escola pública Montbou. 2006

Primer premi de la 5a Biennal d’arquitectura de les Comarques Centrals pel pla d’ordenació urbana Camí de la Cova i carrer Montserrat de Manresa. 2008

Premi Catalunya Construcció per l’Auditori a l’església del convent de Sant Francesc de Santpedor. 2012

Selecció del projecte d’Auditori del convent de Sant Francesc al pavelló català de la 14a Biennal d’Arquitectura de Venècia (Grafting Architecture / Arquitectures empeltades). 2014

• Primer premi del concurs d’idees per a la renovació de l’espai públic del nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles. Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles. 2019

[Awards]

Second prize. Ideas competition for the urban renewal of Old Railway Station area in Navàs. 1996

Caixa de Manresa Foundation Award for the work Territorial architecture, environment and urban development in the Bages County.  Team: C. Botifoll, D. Closes, J. Ludevid, M. Ludevid, S. Rueda i F. Vila. 1996

First prize for Montbou School. Young Catalan Architects Competition. 1999

First prize. Ideas competition for urban development of Rasa dels Molins area in Berga. 2001

First prize. Proposal competition for urban renewal of Passeig Enric Sanchís area in Barcelona. 2000

Honourable mention. Ideas competition for urban renewal of La Fàbrica area in Premià de Dalt. 2002

First prize for Montbou School. 4th Architecture Biennal of Central Catalonia. 2006

First prize for urban renewal plan of Camí de la Cova / Carrer Montserrat area in Manresa. 5th Architecture Biennal of Central Catalonia . 2008

Catalonia Construction Award for the Auditorium in the church of the Sant Francesc convent in Santpedor. 2012

Auditorium in the Sant Francesc convent selected at the pavilion of Catalonia at the 14th Biennale di Architettura di Venezia (Grafting Architecture. Catalonia at Venice). 2014

• First prize. Ideas competition for public space renewal of Sant Pere de Riudebitlles old city center. 2019

Llibres

D. Closes, X. Domènech, J. Rieradevall, L. Reales, S. Rueda. 1998. La ciutat sostenible. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona/Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona, Barcelona.

C. Botifoll, D. Closes, J. Illa, J. Ludevid, M. Ludevid, S. Rueda, F. Vila. 1998. Arquitectura territorial, medi natural i desenvolupament urbà al Pla de Bages. Fundació Caixa de Manresa.

D. Closes. 2007. Territori: espais d’identificació; espais públics? Article inclòs al llibre Art, experiències i territoris en procés. Idensitat / Actar D, 2007.

D. Closes. 2009. Plan director para la estructuración del espacio público de Manresa. Capítol inclòs al llibre Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje (J. Busquets/A. Cortina, coordinadors). Editorial Ariel, Barcelona.

[Books published]

D. Closes, X. Domènech, J. Rieradevall, L. Reales, S. Rueda. 1998. The sustainable city. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona/Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona, Barcelona.

C. Botifoll, D. Closes, J. Illa, J. Ludevid, M. Ludevid, S. Rueda, F. Vila. 1998. Arquitectura territorial, medi natural i desenvolupament urbà al Pla de Bages. Fundació Caixa de Manresa.

D. Closes. 2007. Territori: espais d’identificació; espais públics? Chapter included in the book Art, experiències i territoris en procés. Idensitat / Actar D, 2007.

D. Closes. 2009. Plan director para la estructuración del espacio público de Manresa. Chapter included in the book Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje (J. Busquets/A. Cortina, coordinators). Editorial Ariel, Barcelona.