Estació-pont a Manresa

Intercanviador ferroviari al sud de Manresa _ [Interchange rail station in the south of Manresa]

Manresa

2 0 0 9 – 2 0 1 2

EstacióPont-Manresa_sec

EstacióPont-Manresa_maq1

EstacióPont-Manresa_maq

EstacióPont-Manresa_seq

EstacióPont-Manresa_empl r

[ ]