Biennale di Venezia 2014

El projecte de Sant Francesc a la 14a Biennal d’arquitectura de Venècia _ [The Sant Francesc project at the 14th Venice architecture Biennial]

Arquitectures Empeltades. Catalunya a Venècia _ [Grafting Architecture. Catalonia at Venice]

7 / 6 / 2 0 1 4  –  2 3 / 1 1 / 2 0 1 4

Promotor: Institut Ramon Llull / Biennale di Venezia _ Comissari: Josep Torrents i Alegre _ [Client: Institut Ramon Llull / Biennale di Venezia _ Curator: Josep Torrents i Alegre]

.

StF_VeneziaEl projecte de l’auditori del convent de Sant Francesc (Santpedor) ha estat seleccionat per formar part del pavelló de Catalunya a la Biennal de Venècia. L’exposició del pavelló català a Venècia, que porta per nom Arquitectures Empeltades, consta d’una selecció de 16 projectes. L’exposició pren la casa Bofarull (1913-1933) de Josep Maria Jujol com a precursora del recull de projectes catalans contemporanis en els quals la intervenció, la transformació o l’empelt amb les preexistències genera una realitat nova i vigorosa.

En aquest sentit, el projecte d’auditori al convent de Sant Francesc ha pretès preservar el llegat històric de l’edifici -tot el llegat, amb les seves amputacions i cicatrius- tot afegint-hi, de manera clara i radical, nous valors que realcen i singularitzen de forma contemporània l’edifici. La intervenció feta a Sant Francesc entén el llegat històric com un fet complet i continu: des del segle divuit fins a avui; per projectar l’edifici cap al futur.

El pavelló Arquitectures Empeltades planteja no només la visualització dels projectes seleccionats, sinó especialment el procés de projectació de cadascun d’ells.

Sant Francesc. Projecte    /    Sant Francesc. Articles    /    Arquitectures Empeltades

StF_2003 doble r[The project of the Sant Francesc convent (Santpedor) has been selected to be part of the pavilion of Catalonia at Venice Biennial. The Catalan pavilion at Venice, with the proposal Grafting Architecture, exhibits a selection of 16 works. The exhibition takes the Bofarull house (1913-1933), by Josep Maria Jujol, as a starting point of the Catalan contemporary works selection in which the intervention, the transformation or the graft with the pre-existing structures creates a new and vigorous reality.

In this sense, the project of the Sant Francesc Convent Auditorium has been aimed to preserve the historical legacy of the building –all the legacy, including its amputations and scars- adding simultaneously new values which highlight and singularize the ancient building in a clear, radical and contemporary way. In Sant Francesc intervention, the historical legacy has been understood as a complete and continuous fact: from eighteenth century to nowadays; in order to project the building towards the future.

The exhibition Grafting Architecture seeks to describe not only each selected project, but also specially the process of drafting and designing of each one.]

[Sant Francesc. Project]    /    [Sant Francesc. Reviews]    /    [Grafting Architecture]

stF_esbossosstF_tirallonga

[ ]