Domèstica [2]

Remodelació d’habitatge [Remodelling of a flat]

Manresa

2 0 0 5 – 2 0 1 0   habitatge _ [flat]

1 9 9 5 – 1 9 9 6  peces de mobiliari _ [furniture pieces]

Fotògraf: Jordi Surroca _ [Photographer: Jordi Surroca]

A12_02 A12_01A12_03 c

 

[ ]