Sant Pere de Riudebitlles

Renovació de l’espai públic del nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles _ [Public space renewal of Sant Pere de Riudebitlles old city centre]

Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès)

2019

Concurs d’idees _ Primer premi _ Amb Àngels Mas _ Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles _ [Ideas competition _ First prize _ With Àngels Mas _ Client: Sant Pere de Riudebitlles City Council]

StPR_proposta2-planta r

StPR_proposta2-materials

StPR_proposta2-persp2

StPR_proposta2-persp1 r

stPR_263aigualínies _ La proposta de renovació de l’espai públic del nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles s’estructura a partir de la geometria de línies d’aigua: la reintroducció de recs de la xarxa hidràulica dels  molins paperers de la població i el traçat de línies d’aiguafons a la pavimentació. La reutilització de la pedra de les vorades existents en el nou paviment crea acumulacions, com sediments, davant dels edificis històrics protegits del nucli.

El traçat dels recs proposats s’acaben en punts singulars del teixit urbà. En aquests punts, el caixó metàl·lic dels recs es desplega formant un bassiol i unes estructures metàl·liques reixades per al desenvolupament de plantes enfiladisses. Aquestes estructures reixades adopten diferents formes i funcions: porta-umbracle, mur-pèrgola i barana-mirador.

waterlines _ [The proposal of public space renovation of the historical centre of Sant Pere de Riudebitlles is based on the geometry of water lines: the reintroduction of irrigation ditches of the village’s paper mills hydraulic network and the trace of pavement valleys. The reuse of the existing stone kerbs in the new pavement creates accumulations, like sediments, in front of the historical protected buildings of the town centre.

The proposed irrigation ditches finish in singular points of the urban fabric. In these points, the metal ditches proposed unfolds into a pond and into a metallic grating structure built for the growth of climbing plants. These grating structures take on different forms and functions: door-umbraculum, wall-pergola or railing-belvedere].

[ ]

One comment

  1. Retroenllaç: Sant Pere de Riudebitlles. Fase 1 | David Closes, arquitecte

Els comentaris estan tancats.