Els Masovers**

Ampliació de la casa dels Masovers com a equipament públic _ [Enlargement of Els Masovers house as a public civic centre]

El Masnou

2 0 1 8 – 2 0 2 2  Obres _  [Works]

Promotor: Ajuntament del Masnou _ Fotografies: José Hevia _ [Client: El Masnou City Council _ Photographer: José Hevia]

.

eM_17 rr_ret

eM_estatInicial_bnL’encàrrec del projecte tenia com a objectiu inicial executar un nou accés al camp de futbol municipal enderrocant part de l’edifici dels Masovers. L’edifici havia estat la casa dels masovers de l’antiga finca agrícola i senyorial del Marquès. El nou accés al camp de futbol permetia evitar l’accés existent a través del llit de la riera d’Alella.

Al llarg de les diferents fases de l’actuació, l’Ajuntament del Masnou va anar concretant progressivament l’ús de l’edifici dels Masovers. L’edifici ha esdevingut, finalment, un centre cívic públic.

[The initial aim of the project assignment was to build a new path towards the city football field by demolishing part of the Masovers house. This building had been the tenant farmer’s house of the former agricultural and manorial of the Marquès estate. The new access to the football field lets people avoid the existing access through the bed of the Alella creek.

During the different phases of the works, the local authorities progressively defined the use of the Masovers house. Finally, it became a public civic centre.]

→Enllaç als plànols _ [link to drawings]

 

eM3_emplaç 1