Rasa dels Molins

Ordenació de la Rasa dels Molins [Urban development plan for Rasa dels Molins area]

Berga

2 0 0 0

Concurs d’idees _ Primer premi _ Amb Àngels Mas _ Promotor: Ajuntament de Berga _ [Ideas competition _ First prize _ With Àngels Mas _ Client: Berga City Council]

  00  0102

 

[ ]