Ordenació de “La Fàbrica”

Ordenació urbana de l’àrea de “La Fàbrica” _ [Urban renewal of “La Fàbrica” area]

Premià de Dalt

2 0 0 2

Concurs d’idees _ Accèssit _ Amb Ricard Torres _ Promotor: Ajuntament de Premià de Dalt _ [Ideas competition _ Honourable mention _ With Ricard Torres _ Client: Premià de Dalt City Council]

02

 01

[ ]